Вход


Image

Редизайн на сайт, поправка и ремонт на повреден сайт.

Редизайн на сайт поправка и възстановяване - причини за редизайн на уеб сайтове

Редизайн на сайт е частична или пълна промяна на неговата структура, дизайн или функционални възможности. Модернизацията може да бъде както незначителна (леки козметични промени), така и основна (съществена промяна, редизайн или пренос на сайта на CMS система за контрол на съдържанието).

Редизайн на сайт това е резултатът от пълната или частична промяна на графичното оформление и в някои случаи - на навигационната система на сайта, при което се запазват основната структура, функционалните възможности, съдържанието на сайта. 

Редизайн на уеб сайт

Процесът на редизайн на сайт не се различава много като сложност и цена от изработването на нов сайт, затова е препоръчително при редизайн на сайта, ако не е базиран на CMS система (content management system), или е базиран на остаряла такава, при смяната на дизайна той да бъде преместен на по-модерна и функционална CMS система.

 

И днес в мрежата има доста статични сайтове. Да се пренесе такъв сайт на CMS система има смисъл в случаите, когато статичният сайт вече не удовлетворява нуждите на компанията. Увеличаване на функционалните възможности на сайта също е работа по неговата поправка и редизайн, която включва въвеждане на допълнителни компоненти и модули (форуми,онлайн поръчки, електронна търговия и др.). В такъв случай е задължително сайтът да се базира на професионална CMS система за контрол на съдържанието.

image

Причините, които налагат промяна в структурата или редизайн на сайт

  • Промяна в бизнеса на компанията (промяна на икономическата политика, разширяване на асортимента и др.)
  • Ниска икономическа ефективност на сайта;
  • Морално остаряване на дизайна и контента на сайта, необходимост от внедряване на нови технологии с цел подобряване конкурентноспособноста на сайта като цяло

Уеб дизайн Еленика-Web Design Elenica извършва следните услуги по редизайн на сайт:

  • Редизайн на сайт
  • Поправка на сайт
  • Леки ремонти по дизайна на уеб сайт(ако системата, на която е правен сайта позволява това)
  • Разширяване на функционалните възможности на сайта
  • Цялостно преструктуриране на сайт
  • Пренос съдържанието от статичен сайт на CMS - система за управление на съдържанието (content management system).

Цени за редизайн на сайт

Цената за за услугата като правило не се различава съществено от тази на изработката на сайт. Цените за редизайн на сайт определяме след, като детайлно се запознаем с вече съществуващия уеб сайт, структурата и желанията на клиента относно редизайна на сайта 

Image