Вход


Image

Принципното ни отношение към портфолио на едно студио за изработка на сайтове

Общоприетата представа за представяне на порфолио от едно уеб дизайн студио, като демонстрация на извършена работа за нас е неприемливо по няколко причини:

Студио за уеб дизайн "Еленика" се специализира в изработка на сайтове, редизайн, поправка, и поддръжка на сайтове.

Уеб дизайнът не е самоцел, а средство за постигане на по-високи приходи от собственика на сайта. Бизнес сайт се създава не за вечни времена, а за изпълнение на конкретни цели. След постигане на целите си с времето сайтът губи своята значимост и трябва да се извърши редизайн или да се свали от интернет (което много клиенти не правят).
Опитът ни учи да оценяваме уеб дизайна и изработката на сайт не само от гледна точка на "красив-не красив", а от гледна точка на "ефективно и рационално" за постигане на конкретни задачи.

Портфолио

Конкуренцията в интернет води до необходимост от постоянна работа и промени по уеб сайта:

 • добавяне на материали
 • премахване на ненужни статии
 • корекции по дизайна
 • поправка на сайта и др.

Изработката на сайт за представяне на бизнес малко или много е свързано със запознаване с подробности от бизнеса на дадения клиент. Студио за изработка на сайтове "Еленика" разглежда като конфеденциална и запазва всяка  информация, която собственикът на сайта счита като такава.

Няколко причини, които смятаме за основателни за да не се публикуват изработени сайтове преди време.

 • Поради изключително бързото напредване на технологиите, сайтове, които до скоро са се смятали за "висш пилотаж" в уеб дизайна, много бързо започват да ни изглеждат смешни и нелепи.
 • Представянето от уеб дизайнера на портфолио предполага преход от неговия сайт към изработения.
 • Ако съдържанието на сайта, на който е препратен клиента не му хареса, има голяма вероятност той да не се върне обратно никога!
 • Поставянето на линк към който и да е от сайтовете се явява реклама на самия сайт.
 • Съществуват ниско бюджетни сайтове, които отговарят на ниската цена, заплатена за изработването им и тяхното поставяне в портфолио не винаги е целесъобразно.
 • Има сайтове, изработени по всички правила на уеб дизайна и извършващи перфектно предназначението си, които могат да се сторят не до там привлекателни на клиента и той да потърси друга възможност.
 • Има сайтове, на които собствениците са премахнали линка към уеб дизайнерското студио - поставянето на връзка към такъв сайт е неразумно.
 • Има първокласно изработени сайтове, на които собствениците, упражнявайки правото си на такива да редактират, добавят и премахват материали и следвайки собствените си непрофесионални разбирания за "хубав и лош сайт", създават такава бъркотия, която всяко уважаващо себе си студио не би представило като свой проект. (Точно такива случаи се срещат доста често).

Сайтовете, изработвани от студио за уеб дизайн "Еленика"

Изработените преди 5-6 години уеб сайтове са съобразени с текущите технически характеристики на компютрите, мониторите, версиите на браузърите и скоростта на интернет.

За изминалото време са се подобрили значително характеристиките на компютърната техника, итернет скоростта, а от тук и изискванията към съвременните уеб сайтове.

За това считаме, че демонстрацията от уеб студията на такива сайтове като примери за добре извършена работа, е по-скоро анти реклама на техните професионални възможности. Предлагаме на своите клиенти готови, завършени проекти за изработка на сайтове, които могат да бъдат тествани и закупени.

Обратно към "Портфолио"

Готови работещи онлайн магазини с възможнаст за избор на уникален дизайн разгледате и тествате

Image